Daldehog

Tesco (Warszawa Górczewska)

Nazwa inwestycji: Budowa stacji paliw Tesco
Inwestor: Tesco Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 11-12.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Górczewska
Kubatura: 139 072 m3
Opis inwestycji: Wartość umowy: 1 005 000 PLN
Powierzchnia terenu: 1 700 m2
Powierzchnia zabudowy: 35 m2
Powierzchnia dróg i chodników: 1 365 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 300 m2
Nasi klienci