Daldehog

Shell (Żarska Wieś 2)

Nazwa inwestycji: Remont i rozbudowa stacji paliw Shell
Inwestor: Shell Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 03-06.2003
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Żarska Wieś
Opis inwestycji: Wartość umowy: 750 000 PLN
Nasi klienci