Daldehog

Shell (Żarska Wieś)

Nazwa inwestycji: Wymiana zbiorników paliwowych
Inwestor: Shell Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 10-12.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Żarska Wieś
Opis inwestycji: Wartość umowy: 180 000 PLN
Nasi klienci