Daldehog

Shell (Polkowice)

Nazwa inwestycji: Budowa zbiornika paliwowego
Inwestor: Shell Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 11-12.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Polkowice, ul. Gdańska
Opis inwestycji: Wartość umowy: 100 000 PLN
Nasi klienci