Daldehog

Shell (Nowa Wieś Legnicka)

Nazwa inwestycji: Budowa pola zbiornikowego
Inwestor: Shell Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 10-12.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Nowa Wieś Legnicka k/Legnicy
Opis inwestycji: Wartość umowy: 220 000 PLN
Nasi klienci