Daldehog

Shell (Kostrzyń nad Odrą)

Nazwa inwestycji: Wymiana zbiorników paliwowych
Inwestor: Shell Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 10-12.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kostrzyń nad Odrą, ul. Gorzowska
Opis inwestycji: Wartość umowy: 190 000 PLN
Nasi klienci