Daldehog

BP M.O.P. (Gumna)

Nazwa inwestycji: Budowa stacji paliw z Miejscem Obsługi Podróżnych
Inwestor: BP Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 10.2007 - 03.2008
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Toruńska
Kubatura: 2 386 m3
Opis inwestycji: Wartość umowy: 9 600 000 PLN
Powierzchnia całkowita: 598 m2
Powierzchnia działki: 26 000 m2
Powierzchnia dróg: 11 870 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 3 000 m2
Nasi klienci