Daldehog

Renault (Święcice)

Nazwa inwestycji: Centralny Magazyn Części Zamiennych RENAULT - rozbudowa
Inwestor: RENAULT Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 06-12.2004
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Święcice k/Warszawy
Kubatura: 50 000 m3
Opis inwestycji: Wartość umowy: 9 912 767,00 PLN
Powierzchnia całkowita: 5 000m2
Powierzchnia dróg: 8 000m2
Powierzchnia ter. zielonych: 1 500m2
Nasi klienci