Daldehog

PGE (Warszawa)

Nazwa inwestycji: Modernizacja kompleksu recepcyjno-biurowego budynku PGE – piętro zarządu
Inwestor: Polska Grupa Energetyczna S.A.
Termin realizacji: 02-04.2010
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Mysia
Kubatura: 139 072 m3
Opis inwestycji: Wartość umowy: 2 400 000 PLN
Powierzchnia całkowita: 750 m2
Nasi klienci