Daldehog

DS SMITH (Kutno)

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja części socjalno- biurowej zakładu DS SMITH Polska S. A.
Inwestor: DS SMITH Polska S. A.
Termin realizacji: 04-05.2011
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kutno, ul. Wschodnia
Kubatura: 2 511,3 m3
Opis inwestycji: Wartość umowy: PLN
Powierzchnia całkowita: 629,5 m2
Powierzchnia działki: 3 000 m2
Powierzchnia dróg: 2 176 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 500 m2
Nasi klienci