Daldehog

Centrum Dystrybucyjne Lidl (Brzozówka)

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa chłodni mięsa oraz przebudowa chłodni mopro wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, elektrycznymi, oddymiania i tryskaczy
Inwestor: Lidl Sp. z.o.o Sp.k.
Termin realizacji: 07 - 09.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Brzozówka, gmina Lisia Góra
Kubatura: 6 315,00 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 1 262,60m2
Nasi klienci