Daldehog

Vendo Park (Łask)

Nazwa inwestycji: Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą - „Vendo Park”
Inwestor: Trei Real Estate Poland Sp z o.o.
Termin realizacji: 03.2019 - 09.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łask, ul. Warszawska
Kubatura: 31776,15 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita budynku: 4539,45m2, powierzchnia działki: 15699,00m2, powierzchnia dróg: 5405,0m2, powierzchnia terenów zielonych: 5736,65m2.
Nasi klienci