Daldehog

Vendo Park (Częstochowa)

Nazwa inwestycji: Budowa zespołu obiektów handlowo - usługowych „Vendo Park”
Inwestor: Trei Real Estate Poland Sp z o.o.
Termin realizacji: 01.2020 - 07.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Częstochowa, Al. Niepodległości
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 8726,53 m2, powierzchnia terenu: 23024,84 m2, powierzchnia zabudowy: 8726,53 m2, powierzchnia użytkowa: 8240,44 m2, powierzchnia terenu utwardzonego: 9383,76 m2, powierzchnia terenów zielonych: 4638,99 m2
Nasi klienci