Daldehog

Tesco (Warszawa)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Tesco
Inwestor: Tesco Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 07-10.2012
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Cyrulików
Kubatura: 3514 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita budynku: 893 m2
Powierzchnia zabudowy: 860 m2
Powierzchnia działki: 3 265 m2
Powierzchnia użytkowa: 757 m2
Powierzchnia dróg i parkingów: 1 568 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 836 m2
Nasi klienci