Daldehog

Tesco (Góra Kalwaria)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Tesco
Inwestor: Tesco Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 08-11.2012
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Góra Kalwaria, ul. Pijarska
Kubatura: 16 180 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 3111,66 m2
Powierzchnia działki: 16835 m2
Powierzchnia użytkowa: 2912,4 m2
Powierzchnia dróg i parkingów: 8827,29 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 4805 m2
Nasi klienci