Daldehog

Lidl (Warszawa, ul. Pileckiego)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Inwestor: Tryboń P.P.I. Sp. z o.o.
Termin realizacji: 06-09.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Pileckiego
Kubatura: 10 080 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 1 840 m2
Powierzchnia działki: 9 120m2
Nasi klienci