Daldehog

Lidl (Warszawa-Rembertów)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Inwestor: Lidl Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 06-10.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa-Rembertów, ul. Strażacka
Opis inwestycji: Kubatura: 9 635,20 m3
Powierzchnia całkowita: 1 603,10 m2
Powierzchnia działki: 4 257,00 m2
Powierzchnia dróg: 2 178,40 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 153,90 m2
Nasi klienci