Daldehog

Lidl (Warszawa)

Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp.k.
Termin realizacji: 12.2019 - 10.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Dolina Służewiecka
Kubatura: 25 973,00 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 1 928,70 m2, powierzchnia, całkowita: 5 871,20 m2, powierzchnia działki: 3 524,00 m2
powierzchnia dróg: 416,00 m2, powierzchnia terenów zielonych: 1057,60 m2
Nasi klienci