Daldehog

Lidl (Warszawa)

Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp.k.
Termin realizacji: 03.2019 - 12.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, Al. Rzeczypospolitej
Kubatura: 28 113,1 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 6383,91 m2, powierzchnia działki: 11317,0 m2, powierzchnia dróg: 2761,7 m2, powierzchnia terenów zielonych: 5675,6 m2.
Nasi klienci