Daldehog

Lidl (Radom)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Inwestor: Lidl Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 02-06.2013
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Radom, ul. Mieszka I
Kubatura: 11 141,30 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 1 874 m2
Powierzchnia działki: 6 205m2
Powierzchnia dróg: 2 610 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 1 820 m2
Nasi klienci