Daldehog

Lidl (Opatów)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego z zapleczem socjalnym, magazynowym i instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu
Inwestor: IM Projekt Sp. z o.o.
Termin realizacji: 05.2020 - 11.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Opatów, ul. Sienkiewicza
Kubatura: 9050 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 1706 m2, powierzchnia działki: 8276,3 m2, powierzchnia dróg: 2098 m2, powierzchnia terenów zielonych: 2677,1 m2
Nasi klienci