Daldehog

Lidl (Lublin)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego Lidl
Inwestor: LIDL Sp. z o. o., Sp. k.
Termin realizacji: 03 - 09.2017
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Lublin, ul. Solidarności
Kubatura: 21 421,17 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 2 047,10 m2
Powierzchnia dróg i miejsc parkingowych: 3 617 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 2 940,20 m2
Nasi klienci