Daldehog

Lidl (Łódź, ul. Tomasza Zana)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Inwestor: LIDL Sp. z o.o. Sp. k
Termin realizacji: 10.2016-03.2017
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łódź, ul. Tomasza Zana
Kubatura: 16 406,83 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 2 196,89 m2
Powierzchnia działki: 7 165,59 m2
Powierzchnia dróg: 4 260,04 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 564,01 m2
Nasi klienci