Daldehog

Lidl (Łódź, ul. Przybyszewskiego)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu sieci Lidl
Inwestor: Lidl Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 06-12.2013
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łódź, ul. Przybyszewskiego
Kubatura: 5888 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 1860 m2
Powierzchnia działki: 9848 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych: 5724 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 1751 m2
Nasi klienci