Daldehog

Lidl (Łask)

Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.
Termin realizacji: 02.2020 - 08.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łask, ul. Warszawska
Kubatura: 8 881 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 1 708,7 m2, powierzchnia użytkowa: 1 583,7 m2, pochylnie, podesty, schody: 463 m2, powierzchnia działki: 7 503 m2, powierzchnia dróg: 3 940 m2, powierzchnia terenów zielonych: 1 391,3 m2
Nasi klienci