Daldehog

Lidl (Kolonia Lesznowola)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi, parkingiem, pylonem reklamowym, stacją transformatorową, zbiornikami na wodę deszczową, zbiornikami p.poż., murem oporowym oraz ekranem przesłaniającym, a także budową odcinka istniejącej
Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp. K.
Termin realizacji: 01.2020 - 10.2020
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kolonia Lesznowola, ul. Słoneczna
Kubatura: 12615,99m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 2128,70 m2, powierzchnia działki: 6982,00 m2, powierzchnia terenów utwardzonych: 2738,42 m2, powierzchnia terenów zielonych: 2097,67 m2
Nasi klienci