Daldehog

Lidl (Kielce)

Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego Lidl
Inwestor: INVEST-MEDIA I Sp. z o.o.
Termin realizacji: 09.2018 - 04.2018
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kielce, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
Kubatura: 13 839,77m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 2110,98 m2
Powierzchnia działki: 16205,17m2
Powierzchnia dróg: 2295,64m2
Powierzchnia terenów zielonych: 9005,34m2
Nasi klienci