Daldehog

Lidl (Bytom)

Nazwa inwestycji: Budowa pawilonu handlowego
Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.
Termin realizacji: 05.2019 - 11.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Bytom, ul. Wrocławska
Kubatura: 12 507 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 2 145,55 m2, powierzchnia działki: 8 100 m2, powierzchnia dróg: 5 235,08 m2, powierzchnia terenów zielonych: 719,37 m2.
Nasi klienci