Daldehog

Leroy Merlin (Konin)

Nazwa inwestycji: Budowa marketu budowlanego
Inwestor: Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Termin realizacji: 09.2015-04.2016
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Konin, ul. Spółdzielców
Kubatura: 79 830,51m3
Opis inwestycji: Budowa marketu budowlanego z wiatami i ogrodzeniem placu manewrowego, wewnętrznym układem komunikacyjnym (drogi dojazdowe, miejsca parkingowe), placami manewrowymi, rozładunkowymi i składowymi, murami oporowymi, wolnostojącym zbiornikiem przeciwpożarowym, instalacjami zewnętrznymi oraz przebudowa ul. Spółdzielców i Hurtowej.

Powierzchnia zabudowy: 9 960,99m2
Powierzchnia użytkowa: 9 320,36m2
Powierzchnia działki: 40 103,90 m2
Powierzchnia dróg: 18 175,92m2
Powierzchnia terenów zielonych: 8 400 m2
Nasi klienci