Daldehog

Leroy Merlin (Kołobrzeg)

Nazwa inwestycji: Adaptacja istniejącego budynku dla potrzeb punktu filialnego Leroy Merlin w Kołobrzegu
Inwestor: Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Termin realizacji: 03-05.2014
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty
Kubatura: 2800 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 642,62 m2
Powierzchnia działki: 1538 m2
Powierzchnia dróg: 515 m2
Nasi klienci