Daldehog

Leroy Merlin (Jabłonna)

Nazwa inwestycji: Budynek handlowo-usługowy z wiatą, wiatą materiałów budowlanych , placem dostawczym, parkingiem naziemnym z drogami wewnętrznymi, naziemnym zbiornikiem p.poż i infrastrukturą techniczną
Inwestor: Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Termin realizacji: 06. 2018 - 04. 2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Jabłonna, ul. Akademijna
Kubatura: 122 641,51 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 16 820,99 m2
Powierzchnia działki: 49 031,91 m2
Powierzchnia dróg: 23 457,17 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 9 479,70 m2
Nasi klienci