Daldehog

Leroy Merlin (Cieszyn)

Nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczeń w centrum handlowym na potrzeby sklepu Leroy Merlin
Inwestor: Liburnia Centrum Sp. z o.o.
Termin realizacji: 05-07.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Cieszyn, ul. Liburnia
Kubatura: 83 482,24 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 11 928,13 m2
Powierzchnia działki: 2,4434 ha
Powierzchnia dróg: 11 772,0 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 2 712,0 m2
Nasi klienci