Daldehog

KFC (Warszawa)

Nazwa inwestycji: Budowa wolnostojącej restauracji KFC
Inwestor: AmRest Sp. z o. o.
Termin realizacji: 07-11.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Głębocka
Opis inwestycji: Kubatura: 1625m3
Powierzchnia całkowita: 375m2
Powierzchnia dróg: 1100m2
Nasi klienci