Daldehog

KFC (MOP III Lubień Południe)

Nazwa inwestycji: Budowa restauracji KFC
Inwestor: Circle K Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 04 - 07.2017
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: MOP III Lubień Południe, Szewo Grabina, gmina Lubień Kujawski
Kubatura: 1 686,20 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 330,63 m2 p.z. 276,20 m2 p.u.
Powierzchnia działki: 3 732 m2
Powierzchnia dróg: 1 633m2, chodniki 563 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 1 178,37 m2
Nasi klienci