Daldehog

KFC (Jabłonna)

Nazwa inwestycji: Budowa restauracji KFC
Inwestor: AmRest
Termin realizacji: 06.2019 - 10.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Jabłonna, ul. Akademijna
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 552,48 m2, powierzchnia działki: 2.773,16 m2, powierzchnia dróg: 1.876,65 m2, powierzchnia terenów zielonych: 589,77 m2
Nasi klienci