Daldehog

C. H. ATRIUM (Koszalin)

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku handlowego C. H. ATRIUM KOSZALIN wraz z rozbudową parkingu dla potrzeb sklepu DECATHLON
Inwestor: ATRIUM KOSZALIN SP. Z O.O.
Termin realizacji: 20.12.2014-30.04.2015
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Koszalin, ul. Paderewskiego
Kubatura: 5928,6 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 1621,94 m2
Powierzchnia działki: m2
Powierzchnia dróg: 3397,63 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 263,77 m2
Nasi klienci