Daldehog

Burger King MOP III (Otłoczyn)

Nazwa inwestycji: Budowa restauracji Burger King wraz z obiektami towarzyszącymi
Inwestor: AmRest Sp. z o.o.
Termin realizacji: 03-06.2016
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: MOP III Otłoczyn-Wschód autostrada A1 Toruń – Tuszyn
Kubatura: 1 686,2 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 330,63 m2
Powierzchnia działki: 1 806 m2
Powierzchnia dróg i parkingów : 952,40 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 228,16 m2
Nasi klienci