Daldehog

Burger King (Łazy)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku usługowego Burger King
Inwestor: Burger King Poland S.A.
Termin realizacji: 05 - 09.2017
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Łazy, Al. Krakowska
Kubatura: 1667,6 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita:347,78 m2
Powierzchnia działki:3196,28 m2
Powierzchnia dróg: 1531,74m2
Powierzchnia terenów zielonych:867,84 m2
Nasi klienci