Daldehog

Budynek handlowo-usługowy (Sieradz)

Nazwa inwestycji: Przebudowa i remont budynku handlowo-usługowego
Termin realizacji: 02.2016-06.2016
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
Kubatura: 26 104,00 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 4 280,37 m2
Powierzchnia działki: 13 910,13 m2
Powierzchnia dróg: 4 154,01 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 1 705,68 m2
Nasi klienci