Daldehog

Atut (Bełchatów)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowego pięciolokalowego wraz z wewnętrznymi instalacjami
Inwestor: Bełchatów Atut Sp. z o.o. Sp. k.
Termin realizacji: 01.2019 - 07.2019
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Bełchatów, ul. Armii Krajowej
Kubatura: 19700,30 m3
Opis inwestycji: Budowa budynku handlowego pięciolokalowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz parkingiem, układem komunikacji drogowej wewnętrznej, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zbiornikiem wody deszczowej i przyłączem elektroenergetycznym.

Powierzchnia całkowita: 3979,86 m2, powierzchnia działki:16458 m2, powierzchnia dróg: 5962,20 m2, powierzchnia terenów zielonych: 6515,94 m2.
Nasi klienci