Daldehog

Vendo Park (Myślibórz)

Nazwa inwestycji: Budowa budynków handlowo-usługowych „A” i „B” wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Inwestor: Trei Real Estate Poland Sp. z o.o.
Termin realizacji: 09.2020 - 04.2021
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Myślibórz, ul. 1 Maja
Kubatura: 17825 m3, 13280 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: budynek „A”-2507,10 m2; budynek „B”-1867,8m2, powierzchnia działki: Budynek „A”-7836 m2, budynek „B”-7242m2, powierzchnia dróg: Budynek „A”-3939,9 m2, budynek „B” – 4010,2m2, powierzchnia terenów zielonych: Budynek „A”-1389 m2, Budynek „B”- 1230,53m2
Nasi klienci