Daldehog

Vendo Park (Koszalin)

Nazwa inwestycji: Budowa obiektów usługowo-handlowych Vendo Park
Inwestor: Trei Real Estate Sp. z o.o.
Termin realizacji: 08.2020 - 04.2021
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Koszalin, ul. Holenderska
Kubatura: 54 236 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 8344,00 m2, powierzchnia działki: 2,70 ha, powierzchnia dróg: 14 440,40 m2, powierzchnia terenów zielonych: 4745,00 m2
Nasi klienci