Daldehog

Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego (Wrocław)

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piętra
Termin realizacji: 10.2020 - 02.2021
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Wrocław, ul. Jana Długosza
Kubatura: 1750 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita:1800 m2, powierzchnia dróg: 80 m2, powierzchnia terenów zielonych: 70 m2
Nasi klienci