Daldehog

Lidl (Warszawa)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Modlińskiej
Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp.k.
Termin realizacji: 08.2020 - 07.2021
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Modlińska
Kubatura: 21 401,45 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 2 421,35 m2, Powierzchnia całkowita: 4 842,70 m2, Powierzchnia działki: 5 287,00 m2, Powierzchnia dróg: 758,50 m2, Powierzchnia terenów zielonych:1 594,65 m2
Nasi klienci