Daldehog

Leroy Merlin (Kutno)

Nazwa inwestycji: Budowa budynku handlowo - usługowego Leroy Merlin wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, naziemnym zbiornikiem wody p.poż. oraz parkingiem, układem komunikacji drog
Inwestor: Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Termin realizacji: 10.2020 - 07.2021
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kutno, ul. Kościuszki
Kubatura: 73 892,91 m3
Opis inwestycji: Powierzchnia całkowita: 7 613,10 m2, powierzchnia działki: 23 914,00 m2, powierzchnia dróg: 13 773,90 m2, powierzchnia terenów zielonych: 2 527,00 m2
Nasi klienci