Daldehog

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Daldehog Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Leszczynowej 6a, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W tym celu prosimy o zamieszczenie we wniosku rekrutacyjnym lub CV oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Daldehog Poland Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów rekrutacji, której dotyczy mój wniosek ”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twój wniosek rekrutacyjny i Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo we wniosku rekrutacyjnym lub CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Daldehog Poland Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro|daldehog.pl| |biuro|daldehog.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez kandydata dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy od daty złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Daldehog Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 05-090 Raszyn, Sękocin Nowy, ul. Leszczynowa 6a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100257, e-mail: biuro@daldehog.pl, tel.: 22 6838 33 07.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować z wykorzystaniem powyższych danych.

Nasi klienci