Shell (Kostrzyń nad Odrą)

Inwestor Shell
Nazwa inwestycji: Wymiana zbiorników paliwowych
Termin realizacji: 10-12.2005
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Kostrzyń nad Odrą, ul. Gorzowska
Wartość umowy
Wartość umowy
190000