BP (Warszawa)

INWESTOR BP
Nazwa inwestycji: Budowa stacji paliw BP
Termin realizacji: 08-11.2006
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Toruńska
Wartość umowy
2378000
Powierzchnia działki
11774 m2
Powierzchnia dróg
2200 m2
Powierzchnia terenów zielonych
800 m2