Renault (Święcice)

INWESTOR Renault
Nazwa inwestycji: Centralny Magazyn Części Zamiennych RENAULT - rozbudowa
Termin realizacji: 06-12.2004
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Święcice k/Warszawy
Wartość umowy
9912767
Powierzchnia całkowita
5000 m2
Powierzchnia dróg
8000 m2
Powierzchnia terenów zielonych
1500 m2