PGE (Warszawa)

INWESTOR PGE
Nazwa inwestycji: Modernizacja kompleksu recepcyjno-biurowego budynku PGE – piętro zarządu
Termin realizacji: 02-04.2010
Rodzaj umowy: Generalne Wykonawstwo
Adres inwestycji: Warszawa, ul. Mysia
Wartość umowy
2400000
Powierzchnia całkowita
750 m2